E3D-0102001

英國原裝 E3D V6 加熱頭組 1.75mm Universal (with Bowden add-on) (12v)

商品名稱: 英國原裝 E3D V6 加熱頭組 1.75mm Universal (with Bowden add-on) (12v)
用  途: 3D Printer 加熱頭組
規  格: E3D V6 HotEnd Full Kit – 1.75mm Universal (Direct) (12v)
商品內容: 1.V6 散熱器x1
2.V6 加熱塊x1
3.V6 喉管x1
4.V6 風扇座x1
5.噴嘴0.4mmx1
6.風扇 12Vx1
7.矽膠套X1
8.熱敏電阻x1
9.加熱器 12VX1
10.鐵氟龍管快速接頭X1
11.快接二線式x2
12.散熱膏X1
13.朿線帶X1
14.鐵氟龍管10cmX1
15.工具包( 風扇固定用螺絲X4,加熱器固定用螺絲x2,熱敏電阻固定用螺絲X2,電線環夾X4,六角扳手X2)

發佈留言