E3D-0101001

英國原裝 E3D-Lite6 加熱頭組 HotEnds - Full Kits 1.75 12V

商品名稱: 英國原裝 E3D-Lite6 加熱頭組 HotEnds – Full Kits 1.75 12V
用  途: 3D Printer 加熱頭組
規  格: E3D-Lite6 HotEnd Full Kit – 1.75mm Universal (Direct) (12v)
商品內容: 1.E3D-Lite6 散熱器x1
2.V6 加熱塊x1
3.V6 風扇座(紅色)x1
4.噴嘴0.4mmx1
5.風扇 12Vx1
6.矽膠套X1
7.熱敏電阻x1
8.加熱器 12VX1
9.鐵氟龍管快速接頭X1
10.快接二線式x2
11.朿線帶X1
12.鐵氟龍管10cmX1
13.工具包( 風扇固定用螺絲X4,加熱器固定用螺絲x2,熱敏電阻固定用螺絲X2,電線環夾X4,六角扳手X2)

發佈留言